Biuletyn SAP nr 63 - 12.2003

Art market for the new Europe. Investing in art: art of investing - sprawozdanie

 

    Po raz pierwszy w programie obrad forów ekonomicznych organizowanych w ramach tzw. Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, czyli porozumienia 17 państw ? w tym roku pod polskim przewodnictwem - w czasie VI CEI Summit Economic Forum, znalazło się seminarium pod takim właśnie tytułem. Oznacza to, że dostrzeżono, iż znaczenie rynku sztuki dla ekonomii państw Europy Środkowej w jej nowym kształcie jest obecnie wyraźne. Inicjatorami zorganizowania seminarium byli Włosi. Będąc w Trieście z początkiem października na zebraniu roboczym mającym przygotować seminarium, powitałem oczywiście entuzjastycznie tę inicjatywę i zaproponowałem, aby jego nazwę: Art market for the new Europe uzupełnić o drugi człon: Investing in art: art of investing, co było zasadne wobec faktu, że ze strony włoskiej miały wziąć udział współpracująca z bankami organizacja Art Service, fundusze inwestycyjne oraz same banki. Przyjąłem na siebie obowiązek zainteresowania uczestnictwem w tym wydarzeniu zarówno polskich marszandów sztuki, jak i przedstawicieli polskich banków i instytucji finansowych.

    Praca ta przypadła mi w udziale w związku z powierzeniem mi obowiązku prowadzenia seminarium. Zrobiłem, co mogłem, aby się z niej wywiązać. Muszę z przyjemnością stwierdzić, że prawie wszystkie polskie instytucje finansowe, do których prezesów udało mi się dostać (a wszyscy wiemy, jak jest to trudne), pozytywnie zareagowały na moją propozycję. Ich przedstawiciele ? Elżbieta Adamowicz (Bank Millennium Prestige), Michał Turalski (PKO BP), Władysław Kołomański i Aleksander Błaszczyk (BPH PBK), Wojciech Sieńczyk, Magdalena Samulik (Kredyt Bank), Tomasz Adamski (BRE Bank) oraz Agnieszka Bryszczańska (Fundacja Warta) zostali umieszczeni na liście uczestników seminarium wraz z kilkunastoma przedstawicielami Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich. W seminarium uczestniczyła również pani Barbara Fabro, executive officer Sekretariatu CEI, której w tym miejscu pragnę złożyć wyrazy uznania za wielki wkład pracy, jaką włożyła w jego przygotowanie.
    Swoje prezentacje w języku angielskim wygłosili:
Giorgio Psacharopulo - investment banker, Merill Lynch ? Italian Team: Art investments founds: International experience to date
Giancarlo Graziani ? vice President of Art Service, Italy: Art advisory and possibility for its expansion
Jerzy Huczkowski
? Prezes Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich: How to stimulate the organisation and the development of art market in CEI countries?
    Giorgio Psacharopulo i Giancarlo Graziani reprezentują włoski rynek sztuki, a więc w państwie, w którym odgrywa on już istotne znaczenie dla krajowej gospodarki. Przedstawili oni sprawdzone już zasady i struktury współpracy rynku sztuki z gospodarką, właściwe dla krajów bardziej od nas zaawansowanych. Mam na myśli zarówno te omawiane przez reprezentującego Art Service? Giancarlo Grazianiego, a więc instytucji oferującej doradztwo i inne działania wspomagające marszandów, a także prywatnych i instytucjonalnych klientów rynku sztuki, jak i te omówione w referacie Georgio Psacharopulo, który przedstawił reguły, jakimi winny się kierować instytucje inwestujące na rynku sztuki, w tym działające na tym rynku fundusze inwestycyjne. Jak tylko, zgodnie z obietnicą, otrzymam od obu panów ich referaty ? omówimy je szerzej na łamach Gazety.
    Jeśli chodzi o moje wystąpienie, to przedstawiłem w nim kolejne fazy kształtowania się polskiego rynku sztuki w latach 90., powołanie do życia naszego magazynu, założenie ogólnopolskiej organizacji marszandów, jej wejście do CINOA, rozpoczęcie organizacji ogólnopolskich targów sztuki, zorganizowanie światowego zjazdu CINOA w Polsce oraz sukcesy i porażki w walce o zapewnienie polskim marszandom regulacji prawnych dobrze służących rozwojowi rynku sztuki i promocji polskich artystów.
    Na spotkaniu zostały przedstawione propozycje, których realizacja może korzystnie wpływać na powstanie rynku sztuki opartego na prawidłowych zasadach w tych krajach CEI, w których on jeszcze nie istnieje oraz przysłuży się przyspieszeniu rozwoju tego rynku tam, gdzie on już powstał ułatwiając współpracę z rynkami i marszandami krajów rozwiniętych. Są to:
1.Powołanie stałej grupy roboczej organizującej systematyczne, np. coroczne spotkania, na których byłyby dyskutowane problemy rozwoju rynku sztuki w krajach CEI.
2.Utworzenie magazynu Central Europe Art&Antiques Magazine, a więc czasopisma, które docierając do wszystkich ogniw rynku sztuki w krajach CEI zabezpieczałoby wymianę informacji pomiędzy nimi, a w krajach, gdzie nie istnieje jeszcze rynek ani organizacje marszandów działałoby na rzecz ich powstania. Magazyn ten mógłby zostać powołany do życia w Krakowie w oparciu o wydawaną już tu anglojęzyczną edycję polskiego, wychodzącego od 8 lat miesięcznika poświęconego rynkowi sztuki (Polish Art & Antiques Magazine).
    Pierwszym krokiem w kierunku jego powstania, będzie przedstawienie tej propozycji krajom CEI na łamach najbliższego wydania tej anglojęzycznej edycji, która ukaże się już z początkiem grudnia. Jej bezpłatną dystrybucją zostaną objęte tym razem również środowiska marszandów sztuki 17 krajów Centralnej Europy. W ten sposób informacja o nim wraz z przedstawieniem warszawskiego seminarium CEI, dotrze do kręgów najbardziej tą tematyką zainteresowanych w krajach CEI.


Jerzy Huczkowski
Prezes SAP

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2018 Listopad 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31