Biuletyn SAP nr 67 - 07/08.2004
    W poniedziałek 28 czerwca odbyło się w Warszawie spotkanie członków Stowarzyszenia poświęcone omówieniu kroków, jakie mogą być przez nas podjęte dla poprawienia kondycji polskiego rynku, w obliczu obserwowanych przez nas różnorodnych ujemnych zjawisk. Pojawiające się ostatnio w wielu mediach krytyczne opinie na temat tych zjawisk zawierają uogólnienia podważające zaufanie potencjalnych klientów również do naszych placówek i zniechęcające do kolekcjonerskich zakupów, co może obniżyć i tak już niewielkie obroty. Podobny wpływ na sytuację rynku ma wprowadzenie nowej ustawy o podatku VAT od towarów i usług, która nie ominęła tym razem dzieł sztuki, antyków i wyrobów kolekcjonerskich. Również wprowadzona ostatnio nowa ustawa o ochronie zabytków nie spełnia pokładanych w niej przez nas nadziei, że rozwiąże w jakiś, możliwy do zaakceptowania, sposób problem udziału polskiego rynku sztuki w obrocie międzynarodowym. Nie spełnia ich w pełni nawet w stosunku do dzieł polskiej sztuki współczesnej i artystów żyjących. Co robić, aby odwrócić niekorzystne trendy i zdobyć zaufanie klientów do skupionych w naszej organizacji polskich marszandów?

    Powinniśmy doprowadzić do pełnej przejrzystości naszych działań na rynku. Poprzez fakty, a nie tylko słowa przekonać potencjalnych klientów, że korzystanie z usług marszandów należących do naszego Stowarzyszenia, wyróżniających się umieszczonymi na swoich placówkach znaczkami SAP i CINOA, jest w pełni bezpieczne. Przystępując do CINOA (Confédération Internationale des Négociants en ?uvres d?Art) każdy z nas zobowiązał się do przestrzegania zasad uczciwego handlu, które zawarte są w statucie tej, istniejącej już od 1932 r., międzynarodowej unii marszandów.
Co to konkretnie oznacza i jak to przełożyć na polskie warunki? Przygotowujemy odpowiedni dokument w tej sprawie, w którym nasi marszandzi, członkowie SAP znajdą przypomnienie tych zasad oraz faktu, że przestrzeganie ich jest warunkiem przynależności do SAP i CINOA. Dokument ten powinien stać się jak najszybciej dokładnie znany wszystkim klientom polskiego rynku, wszystkim kolekcjonerom. Wynika z niego, że marszand będący członkiem SAP przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za to, że oferowane przez niego obiekty są w pełni zgodne z ich opisem, który zawarty jest w dokumencie dotyczącym sprzedaży. Autentyczność tych obiektów została sprawdzona z możliwie największą starannością, a podpisujący dokument sprzedaży jest tego gwarantem i zobowiązuje się, w przypadku, gdy to się nie sprawdzi (na całym świecie zdarzają się takie przypadki) zwrócić pełną cenę zakupu.
    W dokumencie, o którym mowa powyżej, znajdzie się też przypomnienie o tym, że ceny wszystkich obiektów znajdujących się w sprzedaży muszą być zaznaczone na obiekcie lub w spisie będącym do wglądu kupujących. Niesłychanie ważną dla rynku rzeczą jest dotarcie do klientów z rzetelną i prawdziwą informacją o cenach, za jakie zostały ostatecznie sprzedane przedmioty oferowane do sprzedaży i wylicytowane na aukcjach prowadzonych przez placówki, których właściciele są członkami naszej organizacji. Nie jest to możliwe bezpośrednio po aukcji, gdyż nie wszystkie zgłoszone tam zakupy zostaną potwierdzone przez kupujących uiszczeniem zapłaty. Jednak po upływie miesiąca jest to na ogół już znane. Dlatego SAP zobowiąże swoich członków do dostarczania w takim terminie informacji o ostatnich wynikach aukcji, która publikowana będzie następnie na stronie internetowej SAP.
    Odnośnie do kolejnego omawianego na spotkaniu tematu, a więc reguł stosowania wprowadzonego niedawno podatku VAT, zebraliśmy informacje kolegów, jakie otrzymali z właściwych dla siedziby swojej firmy urzędów skarbowych, względnie uzyskali od kancelarii prawnych. Informacje te, jak się okazało, są często sprzeczne. Po ich przeanalizowaniu wydaje się, że następująca interpretacja prawna kilku ważnych i budzących nasze wątpliwości przepisów zgadza się zarówno z informacjami od urzędów, jak i z opinią prawników. Co więcej, wynika ona z nowelizującego ustawę rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23.06.2004 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług, które zauważone zostało na stronie internetowej Ministerstwa niemal w przeddzień naszego spotkania. Nie czuję się upoważniony do precyzyjnego podania jego wykładni ? niech zrobią to prawnicy, ale wydaje się, że wynika z niego, iż inwentaryzując obiekty, które mamy na stanie, a kupione bądź wzięte w komis przed 1 maja br. i przedstawiając ich listę odpowiedniemu urzędowi skarbowemu do dnia 9 lipca br. jesteśmy zwolnieni przy ich sprzedaży (jeśli zostanie dokonana do końca 2004 r.) od podatku VAT ? tak jak miało to miejsce przed 1 maja.
    Rozporządzenie to powinno stać się teraz przedmiotem analizy naszych prawników, z której wnioski określają, mamy nadzieję, w sposób bardziej przekonywujący niż było to dotychczas naszą sytuację wobec podatku VAT.

Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2018 Listopad 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31