Biuletyn SAP nr 68 - 09.2004

(Ku pokrzepieniu serc ...)


   Chcemy w nim przekazać tylko te informacje, które na przekór ogólnej sytuacji zawierają szczyptę optymizmu. A takie również są. Dotyczą one np. spraw związanych z wywozem zabytków za granicę na stałe, odnośnie do którego poprzednia ustawa używała najczęściej słowa ?zakaz?. W nowej zaś pisze się jedynie o wymogu posiadania pozwolenia lub zaświadczenia, że dany obiekt pozwolenia nie wymaga.

    Procedura uzyskania powyższych dokumentów, choć dąży się do jej uproszczenia ciągle jeszcze wymaga czasu, co może utrudnić sprzedaż. Rozmawiałem w tej sprawie kilkukrotnie z ministrem Ryszardem Miklińskim, Głównym Konserwatorem Zabytków. Orientując się dobrze w ciężkiej sytuacji polskich marszandów, jest on nam życzliwy, i jest gotów w ramach swoich kompetencji uczynić co można, aby wprowadzić jakieś ułatwienia.
    Jego propozycją jest obecnie już realizowany system uzyskiwania przez placówki polskiego rynku promes (wydaje je Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych). Promesa przesądza sprawę możliwości wywozu danego obiektu, bo mówi, że odnośnie do niego zostanie uzyskane pozwolenie na wywóz lub zaświadczenie, że nie jest ono do wywozu wymagane.
Wydawanie promes już się rozpoczęło, załatwiane są one sprawnie, stosunkowo tanio (20 zł za obiekt) i dość szybko.
   Kosztowne niestety pozostają same pozwolenia: opłaty za nie stanowią ciągle 25% ceny obiektu, a kwota na tym poziomie została ustalona przez Ministerstwo Finansów. Czy mogłaby być zmieniona? Owszem, jeśli zmianę taką zaproponuje minister finansów i zaakceptuje Rada Ministrów. Co mogłoby przekonać RM do tej zmiany? Argument, że zmniejszenie opłat (do poziomu 5-10% ceny obiektu) może powiększyć, a nie zmniejszyć wpływy z tego tytułu do budżetu państwa. Wtedy będzie bowiem składana znacznie większa ilość wniosków. Przygotowujemy odpowiednie wystąpienie w tej sprawie.
    Jeśli chodzi o przywóz z krajów UE dzieł sztuki i antyków do Polski, który miałby charakter warunkowy - to znaczy przedmioty te mogłyby być wywożone bez pozwolenia ? stało się to z zachowaniem odpowiednich reguł gry już możliwe, pomimo braku adekwatnych punktów kontrolnych na granicy. Jak? Poprzez zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, dzięki której można dowieść, że przedmiot z zagranicy przyjechał, jak np. dowód zakupu danego przedmiotu za granicą albo umowa dotycząca przywozu konkretnych przedmiotów w celu renowacji, podpisana przez podmioty zagraniczny i polski. Dokumentacja ta jest potrzebna na wypadek zaistnienia w dowolnym miejscu kontroli przewożonego towaru.
    Jeśli więc z przytoczonych tu informacji wynika, że sprawy dotyczące wywozu i przywozu mogą, przy zastosowaniu się do przytoczonych tu reguł gry, być z powodzeniem realizowane ? pozostaje odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się obecnie ogólna sytuacja na rynku sztuki. Czy są jakieś sygnały zwiastujące jej poprawę? Co należy uczynić, aby ona zaistniała? Myślę, że aby rynek zaczął lepiej funkcjonować, sprzedający muszą uznać, że w istniejącym obecnie okresie dekoniunktury obowiązują niższe ceny i nie domagać się tych, za które kupowali dane obiekty w okresie prosperity. Marszandzi zaś powinni ich o tym otwarcie informować, nie stwarzając żadnych iluzji. Jeśli sprzedający przyjmą tę filozofię to niższe ceny zachęcą kupujących i handel ruszy. Powinniśmy też zdecydowanie informować naszych klientów, że wbrew sensacyjnym informacjom głoszonym przez media o powodzi falsyfikatów, w naszych placówkach wcale tego nie obserwujemy. A gdyby nawet, mimo najwyższej staranności sprzedającego, sprzedany został obiekt, który okaże się niezgodny z dołączonym do transakcji opisem, konsekwencje tego poniesie marszand. Nie dopuszczanie falsyfikatów do prowadzonego przez nas handlu jest więc naszym zmartwieniem. Stale omawiamy sposoby zwiększenia ochrony naszego rynku przed przedmiotami o nieprawidłowej atrybucji. Wiele z nich zostało już zastosowanych i okazały się one skuteczne i w tej sprawie mamy więc powód do szczypty optymizmu.


Jerzy Huczkowski
Prezes SAP

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Listopad 2018 Grudzień 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30