Biuletyn SAP nr 74 - 04.2005
    To już ostatnie wydanie biuletynu SAP przed 7. Ogólnopolskimi Targami Antykwarycznymi i Sztuki Współczesnej w Krakowie. Będzie to - jak zadecydowaliśmy w oparciu o wiele odpowiedzi zawartych w ankietach wypełnianych przez uczestników poprzednich Targów - tym razem impreza dwudniowa, o przedłużonych godzinach trwania. Obejmie ona dwa dni, które w ubiegłym roku miały największą frekwencję ? czyli sobotę i niedzielę 4 i 5 czerwca. Pierwszych rezerwacji stoisk targowych (a pierwsze mają najlepszą lokalizację) już dokonano. Zgłosiły się już m.in. DA Desa, DA Ostoya, DA Rempex oraz Galeria Artemis. Oczekujemy na następnych chętnych.

    Kolejną sprawą, o której chcę donieść jest informacja, że ZPAP otrzymał z Ministerstwa Kultury monit, aby powrócić do uregulowania spraw umożliwiających realizację w Polsce ustawy dotyczącej tzw. droit de suite. Prezes ZPAP Jerzy Biernat zwrócił się do mnie z prośbą, abyśmy powrócili do rozmów w tej sprawie. Uważa on (zgodnie zresztą z kiedyś już przyjętymi wspólnie ustaleniami), że najlepsza forma wypracowania odpowiednich rozwiązań powinna być podjęta wspólnie przez oba związki - ZPAP, który jest organizacją uprawnioną do reprezentowania środowisk twórczych i SAP, który jest stowarzyszeniem reprezentującym marszandów, a więc tych, którzy przeprowadzają transakcje, w przypadku których zachodzi wymagalność opłat z tytułu droit de suite. Powracamy więc do tych rozmów.
    Zwracamy uwagę, że wspólne ustalenia, wypracowane w ich wyniku, będą chronić jedynie interesy naszych członków. Nie mamy żadnych uprawnień do tego, aby obejmować swą pomocą wszystkich marszandów, którzy sprzedają dzieła sztuki, odnośnie do których istnieje wymóg pobierania opłat z tytułu droit de suite i przekazywania ich osobom uprawnionym do ich otrzymywania.
W przygotowywanym przez nas przewodniku po salonach sztuki, antykwariatach i galeriach polskich znalazło miejsce ok. 500 placówek. Członkowie SAP to zaledwie 1/5 tej liczby, a przecież przeważająca ilość owych placówek sprzedaje dzieła sztuki wykonane w okresie, odnośnie do którego opłaty, o których mówimy, są wymagane. Co zrobić, aby mogły one wszystkie znaleźć się pod naszym ?parasolem ochronnym? (mam na myśli takie regulacje, które chroniąc interesy artystów nie zabiją równocześnie rynku sztuki ? bo jego istnienie leży przecież w interesie zarówno artystów żyjących, jak i spadkobierców artystów już nieżyjących)?
   Najprostszym rozwiązaniem byłoby, aby większość z nich, nie będących jeszcze członkami SAP zgłosiła swój akces do naszej organizacji. Jeśli spełnią wymogi stowarzyszenia ? mogą do SAP zostać przyjęte. Będzie to z pożytkiem również dla SAP, bo z taką ?siłą przebicia? stanie się ono bardziej skuteczne przy realizacji innych, ważnych dla całego środowiska sprawach. A także i dla tych galerii, bo przynależność do organizacji o dużej wpływie staje się bardziej cenna.
   Wśród takich spraw, wymagających wielkiej ?siły przebicia?, które zamierzamy podjąć, jest sprawa stworzenia warunków udziału naszych placówek w handlu międzynarodowym. Dla nich barierą nie jest już może obecnie zakaz wywozu (bo zezwolenia są wydawane), ale opłaty za owe zaświadczenia wynoszące 25% wartości obiektu. Powodują one, że z polską sztuką czy rzemiosłem artystycznym trudno nam będzie zaistnieć na rynkach zachodnich ze względu na wysokie ceny. Informujemy o tym w materiale poświęconym kondycji polskiego rynku sztuki, który zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu CINOA w Nowym Jorku.
   Mamy nadzieję, że CINOA zechce wesprzeć nasze działania na rzecz poprawy sytuacji naszego rynku poprzez zmianę niekorzystnych dla jego rozwoju przepisów.
  Ale i w tej sprawie nieobojętna będzie (również dla CINOA) ilość podmiotów, jakie reprezentuje nasza organizacja. Zwracam się więc z apelem do wszystkich właścicieli galerii: Chodźcie z nami!


Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2018 Listopad 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31