Biuletyn SAP nr 82 - 11.2006
    Zacznę go od dobrych wieści. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, w której znajdują się korzystne dla nas, zdecydowanie zliberalizowane zapisy dotyczące wywozu dzieł sztuki i antyków (dokładniej ujmuje to artykuł Katarzyny Gieruli) - idzie do przodu. Wchodzi obecnie w fazę uzgodnień międzyresortowych, po których już tylko będzie miała miejsce znana nam (mnie i Kol. Ochalskiemu) ta część legislacyjnej drogi, w której ustawa jest przeprowadzana przez Sejmową Komisję Kultury. Miejmy nadzieję, że tym razem Komisja będzie dla nas łaskawa.

   Drugą sprawą, którą zajmował się Zarząd w listopadzie było stworzenie listy rzeczoznawców w zakresie opiniowania dzieł sztuki i antyków, którzy uzyskają naszą akceptację. Powstała by w ten sposób lista rekomendowanych przez SAP rzeczoznawców.
   Pragnęlibyśmy, aby w jej tworzeniu można było skorzystać również z historyków sztuki pracujących w muzeach, którzy często są najlepszymi, a czasem jedynymi specjalistami odnośnie oceny dzieł wielu malarzy czy szkół. Istniał pierwotny pomysł skierowania pisma do Dyrektorów Muzeów Narodowych, w którym zwrócilibyśmy się do nich z postulatem, aby nie wzbraniali swoim pracownikom wykonywania prywatnie, poza normalnym  czasem pracy i bez wykorzystywania autorytetu placówki macierzystej usług, które przecież prawidłowo wykonane mają charakter prac badawczych. Do czasu jednak przeprowadzenia rozmów sondażowych w tej sprawie z Dyrektorami dwóch najważniejszych polskich muzeów: Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Narodowego w Warszawie  nie wystąpiliśmy jeszcze z takim pismem.
    Z Dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie rozmowę taką już (wraz z Kol. Małgorzatą Lalowicz) przeprowadziłem. Do Dyr. Ruszczyca w Warszawie wybieramy się w najbliższych dniach.
Dyr. Zofia Gołubiew samą sprawę powstania listy ekspertów SAP gorąco popiera i gotowa jest wskazać nam wiele osób, które jej zdaniem, moglibyśmy na niej umieścić. Nie będą to jednak osoby aktualnie zatrudnione w muzeum. Uważa, że i inni Dyrektorzy mogą nam dostarczyć dobre kandydatury do umieszczenia ich na naszej liście, z wykluczeniem jednak  pracowników muzeów.
   Jak dowiedział się Kol. Wojciech Niewiarowski Sprawa ewentualnego udziału pracowników muzeów w wykonywaniu opinii dla rynku sztuki będzie natomiast dyskutowana na najbliższym spotkaniu Polskiego Komitetu Narodowego ICOM jakie odbędzie się w Warszawie 7 grudnia. Część II-ga spotkania zatytułowana Muzeum i komercja wydaje się, że dotyczy dokładnie spraw nas interesujących. Program tej części spotkania obejmuje następujące kwestie: Muzea i gry rynkowe. Między dobroczynnością a komercją (prof. Andrzej Rottermund), ?Jedyni znawcy?. Pracownicy muzeum jako eksperci. Casus Mickiewicza (Janusz Odrowąż-Pieniążek), Ekspertyzy w muzeum. Czy pracownicy muzeum mogą być autorami ekspertyz komercyjnych? (Paweł Jaskanis).
   Będziemy starali się, zarówno uczestniczyć w tym spotkaniu jak i uzyskać przychylność dla naszych zamiarów wśród jego uczestników.
   Wyniki naszych działań będą przedmiotem zebrania Zarządu, które odbędzie się w Warszawie w pierwszych dniach Targów Rempexu.

Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Listopad 2019 Grudzień 2019
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30