Biuletyn SAP nr 84 - 02.2007
    Poprzednie zebranie Zarządu SAP odbyło się w dniu 9 grudnia na ?sesji wyjazdowej?, zorganizowanej z okazji kolejnych jesiennych Targów Sztuki w Warszawie. Na zebraniu tym kolega Andrzej Ochalski, wydelegowany przez nas na spotkanie Komitetu Narodowego ICOM (odbyło się ono w dniu 7 grudnia), przedstawił jego przebieg. Sesja ta poświęcona była zagadnieniu ?muzea a komercja?. Sprawa, którą miał prześledzić, dotyczyła ewentualnego udzielenia zgody osobom pracującym w muzeach na udział w opracowywaniu ekspertyz dla rynku sztuki. Nie przekazał nam nic pocieszającego. W wystąpieniach prelegentów dominowały opinie negatywne odnośnie takiego udziału. O wyniku rozmowy, którą wspólnie z koleżanką Małgorzatą Lalowicz przeprowadziliśmy w tej sprawie z p. Zofią Gołubiew, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, była już mowa w poprzednim biuletynie.

   Poza brakiem zgody na uczestnictwo pracowników muzeów w opracowywaniu ekspertyz na rzecz rynku sztuki, na wszelką inną pomoc ze strony muzeów możemy liczyć. Na przykład na możliwość korzystania przez rzeczoznawców SAP - jeśli grono takie powstanie - ze zbiorów muzealnych, również tych nieeksponowanych, w celach porównawczych.
   Skoro mowa o Warszawskich Targach Sztuki, to skłaniają one do optymistycznych refleksji. Wszyscy ich uczestnicy, z którymi rozmawiałem wyrażali większe lub mniejsze zadowolenie z efektów, jakie przyniósł im udział w imprezie. Jeśli nie w transakcjach, ostatecznie ustalonych z targowymi gośćmi, to w każdym razie z powodu wielu obiecujących kontaktów.
   Niemałą rolę w tym dobrym nastroju odegrał znakomity tym razem bankiet zorganizowany w restauracji Siedem Grzechów na Krakowskim Przedmieściu. Dla wielu udział w nim spowoduje częstsze odwiedzanie tej restauracji. Dla mnie na pewno.
   Stałym punktem ostatnich biuletynów jest relacja dotycząca przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie zabytków, zawierającej nowe, bardziej liberalne zasady wywozu, z którymi wiążemy tak duże nadzieje. Wieści będą i tym razem optymistyczne. Oczekiwanie na kolejne etapy drogi legislacyjnej co prawda się przedłuża, ale nie ma to żadnego związku z interesującymi nas zapisami. Nadal więc mamy prawo wierzyć, że nastąpi, upragniony od kilkudziesięciu lat, przełom w zakresie udziału polskich antykwariuszy i marszandów w międzynarodowym handlu sztuką i antykami. Wtedy nasza przynależność do SAP i CINOA (tak określana jest w ustawie międzynarodowa unia antykwaryczna) może okazać się szczególnie pożyteczna.
   Przygotowując się już na to, zamierzamy wszystkim członkom SAP przekazać plakat, który informuje, że placówka jest członkiem SAP i CINOA. Załączamy jego projekt w biuletynie. I jeszcze jedna optymistyczna wiadomość. Ilość członków SAP, mimo bardziej rygorystycznych zasad ściągania składek, nie maleje, lecz wzrasta i przekroczyła już ?setkę?.

Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2018 Listopad 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31