Biuletyn SAP nr 89 - 07/08.2007

    Pisząc w poprzednim 88 biuletynie SAP o ambitnych przedsięwzięciach jakimi zamierzamy przywitać X-lecie istnienia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich ? nie byłem pewny czy się  je uda zrealizować. Jedyna rzeczą, którą mieliśmy wtedy już ?w garści? było przyjęcie do udziału w obchodach 750-lecia Lokacji Krakowa przez ich Rade Programową ?Krakowskiej Nocy Galerii i Antykwariatów SAP? mającej zaistnieć kulminacyjnym dla obchodów 750-lecia dniu 5 czerwca. Okazało się, że zadecydowało to o powodzeniu realizacji pozostałych planów. Zaliczam do nich opracowanie i wydanie katalogu ? przewodnika po galeriach antykwariatach SAP (jego pierwszej, krakowskiej części), a także przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu SAP w dniu 6 czerwca dwóch najważniejszych gości: Prezydenta CINOA ? Bo Knutssona i Dyrektora Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotra Ogrodzkiego.

 


    O przyjęciu zaproszenia przez Bo Knutssona (był jednocześnie oficjalnym gościem 750-lecia Lokacji Krakowa) zadecydowało jak mi powiedział znakomite wrażenie jakie odniósł z udziału z zorganizowanego przez nas w 2001 roku w Krakowie Światowego Zjazdu CINOA. Potwierdzenie udziału Dyrektora Piotra Ogrodzkiego było już samo optymistycznym sygnałem. Nikt nie lubi być wysłannikiem, który przywozi złe wieści. Jego zgoda na przyjazd  oznaczała, że przywiezie nam dobre i tak też się stało. Kolejnym zamierzeniem, które udało nam się pozytywnie zrealizować  było uzyskanie dla przeprowadzenia naszego zebrania 6 czerwca pięknej Sali Fontany Muzeum Historycznego w Krakowie, w jego siedzibie przy Rynku Głównym 35, gdzie 5 czerwca otwarto właśnie (czynna jest do dziś) znakomitą wystawę poświęconą 750leciu Lokacji.
    Bo Knutsson od początku swego pobytu w Krakowie skrupulatnie i z zainteresowaniem  uczestniczył we wszystkich punktach programu Jubileuszu 750-lecia Lokacji  poczynając od spotkania na Wawelu poprzez Posiedzenie Rady Miasta w Teatrze Słowackiego, udział w otwarciu wystawy w Muzeum Historycznym i  bankiet w Urzędzie Miasta. A następnie także  w  ?Krakowskiej Nocy Galerii i Antykwariatów?. Przeszliśmy wspólnie wiele  placówek, z  których ofertą z dużym zainteresowaniem zapoznał się Prezydent CINOA.
Dzielnie pomagała w tych wizytach Gabriela Garlicka, która w następnym dniu również tłumaczyła Bo Knutssonowi na angielski wypowiedzi Dyrektora Ogrodzkiego oraz przebieg dyskusji na naszym Walnym Zgromadzeniu.
    Dyrektor Ogrodzki poinformował nas w swoim wystąpieniu, że interesująca nas ustawa zawiera w niezmienionym kształcie jeśli chodzi o nowe zawarte w niej  bardziej liberalne przepisy  dotyczące wywozu dzieł sztuki i antyków za granicę. Przepisy, przy których wykorzystaniu przez polski rynek dzieł sztuki członkowie SAP będą mieli do spełnienia  ważną i odpowiedzialną rolę. Ustawa niedługo wchodzi w swój kolejny etap drogi legislacyjnej i są szanse, że może jeszcze nawet w tym roku zostać uchwalona.
    Uczestnicy dyskusji wyrażając  swoje zadowolenie z tego powodu, poruszyli jednak równocześnie potrzebę pilnego wprowadzenia zmian w sprawie opłaty przy występowaniu o zezwolenia na wywóz przedmiotów, które ze względu na przekroczenie progu wartości, nie będą mimo wejścia w życie ustawy z takich zezwoleń zwolnione. Wpłata 25% od wartości przy wniosku stanowi ukryte cło. Jak stwierdził Dyrektor Ogrodzki odpowiadając zmiana w tej sprawie  nie leży w gestii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  lecz w gestii Ministerstwa Finansów, do którego stowarzyszenie może ewentualnie wystąpić.
   Bo Knutsson pozytywnie oceniając w swoim wystąpieniu proponowane zmiany legislacyjne nowej ustawy powiedział, że gdy wejdą one  w życie będzie to miało  istotne znacznie dla promocji polskiej sztuki i artystów w świecie. Polska jako kraj ma jego zdaniem ma wielką szansą być promowana w UE i w świecie właśnie szczególnie przez swoją sztukę i kulturę.  Pierwszym warunkiem jednak promocji polskiej sztuki i artystów jest ich obecność na światowym rynku. We wszystkich sprawach gdy to nastąpi CINOA będzie mogła być pomocna polskiej organizacji marszandów Bo Knutsson zaoferował gotowość wszelkiego wsparcia i współpracy.
   Na zebraniu przedyskutowano wiele ważnych spraw organizacyjnych jak i  również związanych z finansami stowarzyszenia oraz pokryciem dodatkowych kosztów związanych z jubileuszowym wydawnictwem, o których wszyscy członkowie są informowani na bieżąco drogą listową lub mailową. Dla lepszego obiegu informacji i opinii przedstawiono propozycję wprowadzenia listy dyskusyjnej w ramach strony internetowej www.antykwariusze.pl, która miałaby być część ogólną jak i dostępną tylko dla członków SAP. Strona jest tworzona przez Artinfo  i administrowana przez sekretariat SAP.
   Omawiano  również sprawy związane z jubileuszowym ?zaciągiem? nowych członkiem do SAP, który jest nadal aktualny oraz sprawy obchodów jubileuszu Stowarzyszenia w innych dużych ośrodkach. Odnośnie Warszawy sprawą zajmuje się Kolega Marek Mielniczuk, a Wrocławia Kolega Henryk Horszowski. Po zebraniu uczestnicy przeszli na spotkanie towarzyskie do sąsiednich pomieszczeń, przygotowanych jak zwykle dzięki staraniom naszych kolegów Marioli i Krzysztofa Janarek.


Jerzy Huczkowski
Prezes SAP

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Styczeń 2019 Luty 2019
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31