Biuletyn SAP nr 91 - 10.2007
   Wrześniowe wydanie Sztuka.pl- Gazeta Antykwaryczna przynosiło Państwu wraz z optymistyczną informacją, że kolejna nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oczekiwana przez polskich marszandów od dziesięcioleci, zawierająca nowe przepisy dotyczące zasad wywozu dzieł sztuki i zabytków za granicę- jest już gotowa.

    Więcej, nie tylko gotowa- lecz przyjęta przez rząd i skierowana do Sejmu. Który- co podszeptywał mi nieostrożny optymizm- uchwali ją jeszcze w tym roku, aby, w momencie gdy Polska wejdzie do strefy Schengen mogła już obowiązywać.
    Ustawa ta bowiem, zachowując niezbędną ochronę przed wywozem ważnych dla zachowania naszego dziedzictwa narodowego, dzieł sztuki i zabytków- umożliwia jednocześnie, choć na razie ograniczony udział polskich marszandów w międzynarodowym rynku sztuki. A to daje szansę zaistnieniu naszej sztuki na tym rynku i ułatwi  promocję polskich artystów.
     Gdy wrześniowe wydanie Sztuki.pl szło do druku, nie było mi wiadomo, że Sejm zakończy swoją działalność przed uchwaleniem tej nowelizacji ustawy. Z optymizmu w październikowym wydaniu jednak nie rezygnuję. Przecież już 21 października zostanie wybrany nowy Parlament, który stanie przed tym samym problemem. Zdążyć przed 1 stycznia, czyli wejściem Polski do strefy Schengen z różnymi ustawami, również i tą, która dotyczy wprowadzenia nowych zasad ochrony zabytków.
    Co dokładnie przewiduje tekst projektu ustawy przyjęty na Radzie Ministrów w dniu 17 lipca 2007 w tej kwestii? Zawiera on nowe brzmienie art. 51, ust.1. Przytaczam go w całości:

?Art. 51. 1. Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz
zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane
do jednej z następujących kategorii:
1) zabytków archeologicznych, które mają
więcej niż 100 lat i wchodzą w skład
zbiorów archeologicznych lub zostały
pozyskane
w wyniku badań archeologicznych bądź
przypadkowych odkryć;
2) elementów stanowiących integralną część
zabytków architektury, wystroju wnętrz,  
pomników, posągów i dzieł rzemiosła
artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;
3) wykonanych dowolną techniką i na
dowolnym materiale dzieł malarstwa,
nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt
4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich
wartość jest wyższa niż 10 000 euro;
4) wykonanych na dowolnym materiale
akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej
niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 000
euro;
5) mozaik, nieobjętych kategoriami
wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz wykonanych
dowolną techniką i na dowolnym materiale
rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich
wartość jest wyższa niż 3 000 euro;
6) oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich
wykonania oraz oryginalnych plakatów,
które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest
wyższa niż 4 000 euro;
7) oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii
wykonanych tą samą techniką co oryginał,
nieobjętych kategorią wskazaną w pkt 1,
które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest
wyższa niż 5 000 euro;
8) fotografii, filmów oraz ich negatywów, które
mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest
wyższa niż 1 500 euro;
9) pojedynczych lub znajdujących się w
zbiorach rękopisów, które mają więcej niż
50 lat;
10) pojedynczych lub znajdujących się w
zbiorach książek, które mają więcej niż 100
lat i ich wartość jest wyższa niż 1 500 euro;
11)map drukowanych i partytur, które mają
więcej niż 150 lat;
12) kolekcji i przedmiotów z kolekcji
zoologicznych, botanicznych, mineralnych
lub anatomicznych, których wartość jest
wyższa niż 4 000 euro;
13) kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym,
etnograficznym lub
numizmatycznym, których wartość jest
wyższa niż 4 000 euro;
14) środków transportu, które mają więcej niż 50
lat i ich wartość jest wyższa niż 8 000 euro;
15) innych kategorii, niewymienionych w pkt 1-14,
obejmujących zabytki, które mają więcej niż
50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 000
euro.

 

    Jak przełożyć te sformułowania na prosty język? Ano, wynika z nich,  że na przykład w przypadku malarstwa olejnego można wywozić obrazy starsze niż 50 lat pod warunkiem, że ich wartość jest mniejsza niż 10 000 euro. Dotychczas obowiązujący próg wynosił..... 0 euro!
    Zachęcając do optymizmu w sprawie , której poświęciłem tyle miejsca- nie mogę nie zakończyć apelem skierowanym do całego środowiska polskich marszandów sztuki i antyków, ich rodzin, przyjaciół i znajomych: zjawcie się wszyscy, ze 100% frekwencją w dniu 21 października w lokalach wyborczych! Wybierzcie dobry dla Polski Sejm, który jak widzicie jest bardzo potrzebny.
Na zakończenie informacje i komunikaty Zarządu SAP:
    Strona internetowa www.antykwariusze.pl jest wreszcie gotowa. będą na niej prezentowane na bieżąco najważniejsze informacje dotyczące naszego stowarzyszenia SAP. A także różne projekty, jakich realizację kontynuujemy i jakie zamierzamy jeszcze podjąć w rok naszego dziesięciolecia. Forum dyskusyjne umożliwi wymianę poglądów na ich temat.
    Miło mi zakończyć ten tekst słowami najwyższego uznania i serdecznymi gratulacjami dla nowego kolegi z SAP Ryszarda Janiaka, antykwariusza i kolekcjonera jednocześnie. Jego wspaniała kolekcja po pobycie na wystawie zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie, powędrował obecnie do Muzeum w Kielcach, gdzie jej uroczyste otwarcie miało miejsce 25 września. Brawo Ryszard!
    A także z przyjemnością donoszę, że z kolei 27 października w Muzeum Narodowym w Warszawie  następuje otwarcie prezentującej portery polskich artystów w6ykonane przez legendarnego fotografa- Dorysa i współpracującego z nami od lat Czesława Czaplińskiego. Ryszard Janicki i Czesław Czapliński są autorami na łamach Sztuki.pl-Gazeta Antykwaryczna.


Jerzy Huczkowski
Prezes SAP

 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2018 Listopad 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31