Biuletyn SAP nr 92 - 11.2007
    Związek naszej profesji: marszandów sztuki i antyków z kolekcjonerstwem nie budzi, jak sądzę, niczyich wątpliwości. Niemal wszyscy marszandzi byli niegdyś i często nadal są kolekcjonerami. Dzięki kolekcjonowaniu nabyli wiedzę i zamiłowanie do przedmiotów, którymi obecnie handlują. Kolekcjonerami jest też ogromna większość ich klientów. Czyż mogę, więc nie odnotować na wstępie tego biuletynu uroczystości jubileuszu trzydziestu lat działalności Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów i dwudziestu pięciu lat działalności Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich? Organizacja owa, zrzeszająca cały polski ruch kolekcjonerski powstała, podobnie jak SAP, w Krakowie, gdzie do dziś ma swoją siedzibę, a jej prezesem jest Karol Franek, z nieodległego od Krakowa Cieszyna.

    Ponieważ kolekcjonerem jest także prezydent Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, nic więc dziwnego, że uroczystości odbyły się w Pałacu Wielopolskich. Wygłoszenie, poświęconego obu jubileuszom, referatu przypadło ?z wieku i urzędu? prezesowi Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów- Ryszardowi Kucharskiemu.
    Poprzedził je grad odznaczeń spadających na piersi przybyłych licznie z całej Polski kolekcjonerów. Miałem zaszczyt uczestniczyć w nim wręczając, jako Kanclerz Kapituły, złoty pierścień Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin Borkowskiego, Ryszardowi Kucharskiemu oraz Prezydentowi Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu.
    A jako, że prowadzenie uroczystości powierzono Bogdanowi Kowalczykowi z Łodzi znanemu ze swych umiejętności w tym zakresie, przebiegły one sprawnie i szybko, umożliwiając przybyłym z całego kraju gościom udział w znakomitym poczęstunku przed opuszczeniem naszego gościnnego miasta.
    Piszący te słowa wyniósł z omawianego spotkania szczere przeświadczenie, że polski ruch kolekcjonerski ?potęgą jest i basta!?- a SAP-owską racją stanu jest kultywowanie bliskim z nim związków.
    Odnotuję też drugą w kolejności ważną sprawę:
    Odbyły się w Polsce wybory parlamentarne, przy niespotykanej ostatnio ani u nas, ani w wielu innych krajach, frekwencji. Wybrany został nowy Parlament, którego przedstawicielom winniśmy od razu ? każdy z osobna i wszyscy razem ? przypominać nieustannie, że czekają na uchwalenie nowe, oparte na standardach europejskich regulacje prawne dotyczące zasad wywozu dzieł sztuki i antyków, znajdujące się w ustawie o ochronie zabytków. Regulacje te stanowią nieodzowne uzupełnienie pakietu ustaw, który powinien był zostać ? i częściowo został - uchwalony przed wejściem Polski do strefy Schengen.
    Wiemy już kto w Parlamencie zasiądzie, znamy posłów, którzy deklarowali przed wyborami zainteresowanie sferą kultury, powinniśmy się od razu starać się do nich dotrzeć z tą sprawą.
    W momencie, gdy Biuletyn ten się ukaże, będzie już znany także nowy Minister Kultury. Będziemy chcieli i jemu przedstawić nasze argumenty na rzecz wprowadzenia w życie w/w regulacji, ze względu na ich znaczenie dla ochrony spuścizny narodowej. Odpowiednie pismo do Niego już czeka.
    A teraz coś o sprawach organizacyjnych. Bieżący kontakt, zarówno z członkami SAP, jak i z wszystkimi marszandami i kolekcjonerami, będziemy starać się utrzymywać za pośrednictwem forum na stronie www.antykwariusze.pl
   Niezbędne do wejścia na forum ogólne, a także umożliwiające uczestnictwo w dziale dotyczącym spraw organizacyjnych, login i hasło członkowie SAP otrzymali pocztą. Wszystkie pozostałe osoby mogą zarejestrować się na forum i otrzymać login i hasło, podając swoje dane.
    Katalog SAP jest już w 90% gotowy. Oczekujemy nadal na uzupełnienie danych od kilku osób. Chcemy, by nikt z członków SAP nie został w owym katalogu pominięty, a także aby, zgodnie z przyjętym w wielu organizacjach zwyczajem, znalazło się w katalogu zdjęcia każdego członka SAP.
    W przygotowywanym do druku równolegle w Anglii, podobnym do naszego, katalogu międzynarodowej organizacji marszandów CINOA, wiele firm finansowych i biznesowych, współpracujących ze światem sztuki i antyków, umieszcza swoje reklamy, poszukajmy w naszym kręgu instytucji lub osób, które za niewielką opłatą (od kilkuset do kilku tysięcy złotych) chcieliby znaleźć się w naszym katalogu. Za pieniądze w ten sposób zebrane moglibyśmy powiększyć jego nakład.

Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2018 Listopad 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31