Biuletyn SAP nr 93 - 12.2007
    Odwiedzając ostatnio częściej placówki prowadzone przez członków naszego stowarzyszenia z Krakowa, Warszawy i Wrocławia, spotykałem się nawet i w tych największych wymienionych miastach z pytaniami:, ?Co tak naprawdę SAP robi dla swoich członków. W czym mają oni upatrywać korzyść z przynależności do organizacji? Jakie legitymacja SAP daje przywileje w Polsce i za granicą? Czy SAP realizuje jakieś konkretne projekty, które wymierne dla członków SAP korzyści finansowe przyniosły lub przyniosą? A jeśli to, dlaczego my o nich nie wiemy??

    Może zacznę od odpowiedzi na to ostatnie pytanie-, dlaczego nie wiemy? Cała działalność SAP obszernie omawiana jest w Biuletynach pojawiających się (wraz z aktualnym spisem członków SAP) we wszystkich od roku 1997 do 2006 wydaniach Gazety Antykwarycznej, a następnie Sztuka.pl. Wyszło ich już 93. Ci z naszych członków, którzy prenumerowali lub kupowali dotąd Gazetę Antykwaryczną, znajdą w nich wiele odpowiedzi na pytania -co dla nas SAP zrobiło w ciągu 10 lat swojego istnienia i co dalej zrobić zamierza?
   Wystarczy, że przypomnę, iż już na pierwszym po rejestracji, Walnym Zgromadzeniu SAP, wszyscy obecni na nim, dowiedzieli się, że w wyniku osobistej wizyty i interwencji u Ministra Finansów delegacji Zarządu SAP, ten skierował do wszystkich w Polsce urzędów skarbowych korzystną dla nas interpretację ustawy o VAT. Dzięki tej interpretacji, obciążenie podatkiem VAT marży naszych placówek przy sprzedaży komisowej zmniejszyło się przeszło 4-krotnie w porównaniu do stosowanej uprzednio.
    Również kolejne nasze działania dotyczące legislacji, miały niebagatelne znaczenie dla naszych członków. Nie muszę dodawać, że w obu przypadkach, również dla wszystkich polskich marszandów sztuki i antyków. Nasi członkowie mieli nad nimi tylko taką przewagę, że dowiadywali się pierwsi o załatwionych przez Zarząd SAP sprawach i najszybciej mogli czerpać z tego korzyści. Pod warunkiem, że czytali wysyłane do nich listy lub nasze biuletyny.
    Jeśli zaś nie, są sami sobie winni. Czy mogliśmy jako Zarząd SAP ich do tego w jakiś sposób przekonać czy zmusić? Pewnie tak, tylko takie działanie kosztowałoby wiele. Mamy już 101 członków (i ich ilość stale wzrasta). Należałoby każdemu z nich kupować i wysyłać GA (dziś Sztukę.pl), a czytanie listów sprawdzać telefonicznie. Zżarłoby to połowę wpłacanych na konto SAP i CINOA Państwa składek niestety.
    Nasza strona internetowa www.antykwariusze.pl i umieszczone na niej z inicjatywy kol. Wojciecha Niewiarowskiego, forum dyskusyjne, niewiele sytuację zmieniła na lepsze. Internet nie jest tym, co ?tygrysy? (mam na myśli niemałą część członków SAP) czy ?lwy? ( z racji wieku) lubią najbardziej. Ja sam sobie z nim radzę jedynie dzięki temu, że nasza sekretarka Justyna jest od wielu z nas młodsza trzykrotnie i posługuje się nim wystarczająco sprawnie.

    Niemniej jednak, ponieważ obawiam się, aby biuletyn, nie stał się tak długi jak przemówienie naszego Premiera, poradzę sobie, podobnie jak i on, i na niektóre pytania(między innymi, do czego uprawnia legitymacja CINOA za granicą) odpowiem pisemnie na naszej stronie. Tu zaś przejdę do przedstawienia naszych projektów na najbliższą przyszłość.
1. Zamierzamy, więc (już to uczyniliśmy) wejść w bezpośredni lub pośredni kontakt z nowym Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim w sprawie nieszczęścia, jakim stało się nie uchwalenie przed wejściem Polski do strefy Schengen nowych zasad wywozu zabytków. Opóźnia to, nie tylko pojawienie się naszych marszandów w międzynarodowym handlu sztuką, ale danie im możliwości promocji w świecie, zarówno polskiej sztuki, jak i polskich artystów.
2. Wykorzystujemy i nadal zamierzamy wykorzystywać Jubileusz naszego 10-lecia (jest tego jeszcze pół roku ? SAP zostało zarejestrowane i odbyło I Walne Zgromadzenie w czerwcu 1997) ? na promocję hasła: ?Najlepsze i najbezpieczniejsze są zakupy w placówkach SAP, zobowiązanych statutem CINOA do szczególnie starannego dbania o interesy swoich klientów?. Hasło to będzie eksponowane na obchodach Jubileuszu SAP w kolejnych po Krakowie miastach (mam nadzieję, że poza Wrocławiem i Warszawą będą i inne). Znajdzie się ono również nad naszym stoiskiem na Ogólnopolskich Targach Sztuki i Antyków Rempexu w Warszawie 7 ? 9 grudnia.
3. Postanowiliśmy wreszcie wzorem niektórych innych krajów zainicjować działania edukacyjne, a wśród nich kształcenie specjalistów w dziedzinie ?Rynek Sztuki i Antyków? ? ze szczególnym naciskiem na słowo Sztuka. Chodzi nam o kształcenie osób, które potrafiłyby zarówno dobrze handlować sztuką dawną i współczesną, jak również umiejętnie promować polską sztukę i jej artystów.
    Przeprowadzone już zostały rozmowy z Kanclerzem największej polskiej prywatnej uczelni (28 tysięcy studentów) Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Frycza Modrzewskiego. Zapadła na nich decyzja, że od 1 marca startuje tu dwusemestralne studium podyplomowe, które KSW prowadzić będzie w porozumieniu z naszym Stowarzyszeniem, a wśród wykładowców znajdą się m.in. najznakomitsi polscy marszandzi ? członkowie SAP, osoby o znanych nazwiskach. Dyplomowi ukończenia studium wydawanemu przez KSW towarzyszyć będzie odpowiedni dyplom wydawany przez SAP. Zajęcia obejmujące około 200 godzin odbywać się będą przez dwa semestry, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele. Skojarzone z nimi będą prowadzone w naszych placówkach warsztaty i praktyki. Może też zagraniczne?
    Jest to pierwszy krok w kierunku realizacji edukacyjnej i popularyzacyjnej działalności SAP. Moim osobistym zamiarem jest to, aby podjęte zostały również różne kursy i warsztaty poświęcone sztuce i rzemiosłu artystycznemu dla zainteresowanych kolekcjonerów i marszandów.
    Długi ten grudniowy biuletyn, ale dni świąteczne zapewnią Państwu trochę więcej wolnego czasu i spokoju po przedświątecznym ruchu. Życzę zarówno, aby ten ruch w naszych placówkach był niezmiernie wielki, jak i wyciszenie w dniach świątecznych pełniejsze.
    Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich polskich marszandów.

Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2018 Listopad 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31