Biuletyn SAP nr 96 - 03.2008
     Zarządowi SAP obecnej kadencji przypadła niełatwa, choć zaszczytna, rola wykorzystania obchodów Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia do ewidentnego ?namacalnego? zwiększenia siły i prestiżu naszej organizacji. A więc zrealizowania przedsięwzięć, dzięki którym zarówno wzmocnimy się wewnętrznie, jak i mocniej zaznaczymy swoją obecność w środowisku osób i instytucji, na których wsparcie liczymy. Spopularyzujemy nasz pozytywny wizerunek wśród kolekcjonerów, artystów i klientów rynku sztuki.

   Jakie działania w owych trzech wymienionych kierunkach już uczyniliśmy i jakie uczynić jeszcze zamierzamy? Zamierzamy, bo SAP zarejestrowany został przez sąd dnia 6 czerwca 1997, a pierwsze walne zgromadzenie miało miejsce 14 czerwca 1997, a więc blisko pół roku Jubileuszu jeszcze przed nami.
    Postanowiliśmy, że niezbędne jest poprawienie wzajemnych kontaktów pomiędzy Zarządem a pozostałymi członkami SAP, a także relacji między wszystkimi poszczególnymi członkami. Jednym ze środków utrwalenia tych kontaktów jest wykupienie domeny internetowej www.antykwariusze.pl i systematyczne umieszczanie na niej wszystkich materiałów dotyczących działalności Zarządu, także kolejnych biuletynów SAP. Są one dzięki temu dostępne na dwa tygodnie przed ukazaniem się w Sztuka.pl. Ważne stało się także uruchomienie na w/w stronie dostępnego dla wszystkich forum, zawierającego także specjalny zamknięty dział tylko dla członków (każdy otrzymał swój login i hasło) .
    Dla zaznaczenia obecności naszych placówek w kraju wydrukowane zostały naklejki na witryny, informujące o ich przynależności do SAP i CINOA. Są do odebrania w sekretariacie SAP Krakowie lub w D.A. Rempex na ul. Karowej w Warszawie.
     Przynależność naszych członków do CINOA, najważniejszej w świecie międzynarodowej organizacji dilerów sztuki i antyków, założonej w Brukseli w 1932r, nobilituje! Należy do niej jedynie ok. 5000 członków. Legitymacja CINOA na międzynarodowym rynku sztuki jest nie bez znaczenia, gdyż potwierdza przynależność do najważniejszego kręgu marszandów, którzy często wzajemnie udzielają sobie rabatów. Wydrukowaliśmy już dawno dla naszych członków piękne, oprawione w skórę legitymacje SAP/CINOA. Leżą i czekają na każdego, kto dostarczy fotografię i ma uregulowane członkostwo.
    Przygotowany w wersji polskiej i angielskiej katalog wszystkich członków SAP czekał z drukiem na przyjęcie przez Sejm znowelizowanej (przy  naszym udziale) ustawy o ochronie dóbr kultury. Znalazły się w niej nawiązujące do standardów europejskich przepisy dotyczące zasad wywozu dzieł sztuki i antyków. Czekał niestety bezskutecznie bo sejm się rozwiązał. W tej sytuacji z pewnym opóźnieniem katalog udaje się obecnie do druku bez nowych przepisów, o których chcieliśmy w nim poinformować jego ewentualnych anglojęzycznych czytelników. Otrzymacie go Państwo na najbliższym Walnym Zgromadzeniu SAP (marzec/kwiecień). Elektroniczna wersja katalogu będzie jednak stale przygotowana czekać na wykonanie dodruku, gdy nowelizacja, o która przynajmniej w zakresie zapisów dotyczących zasad wywozu ciągle walczymy. Oczekujemy na spotkanie w tej sprawie z nowym Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim.
    Jeszcze w okresie przygotowywania nowelizacji ustawy, gdzie znalazły się zapisy w stosowaniu których, członkowie naszego Stowarzyszenia mieliby do odegrania szczególnie ważną i odpowiedzialna rolę, podjęliśmy działania na rzecz lepszego przygotowania polskiego środowiska marszandów sztuki i antyków do wejścia na międzynarodowy rynek. Nie istnieją, jak wiadomo w Polsce żadne studia przygotowujące do zawodu marszanda. Na kierunkach związanych z historią sztuki taka specjalność nie istnieje. Porozumieliśmy się więc z Krakowską Szkołą Wyższą im. A. Frycza Modrzewskiego odnośnie otwarcia studiów podyplomowych na kierunku Rynek Sztuki i Antyków. Projekt jest finalizowany i od połowy marca studia prowadzone przy naszej współpracy powinny się rozpocząć. Bliższe informacje znajdziecie Państwo w reklamie umieszczonej w lutowym wydaniu Sztuka.pl oraz na www.artinfo.pl Apelujemy do Państwa o ewentualny udział w nich i zachęcanie do udziału innych. Wśród pierwszych zgłaszających się pojawili się, oprócz młodych absolwentów studiów, także marszandzi, galernicy a nawet kolekcjonerzy. Niekoniecznie z Małopolski- zajęcia odbywać się będą w weekendy co dwa tygodnie w godzinach umożliwiających dojazd.
     Zamierzamy zgodnie z życzeniem wielu z Państwa i zwyczajem przyjętym w innych krajach organizować działalność kursowo- seminaryjną poświęcona wybranym tematom interesującym marszandów i kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą przybrać jednocześnie formę spotkań integracyjnych naszego środowiska. To też nowość na Jubileusz 10-lecia SAP.
   Skąd weźmiemy na to pieniądze? Część projektów to przedsięwzięcia ?samo finansujące się? ale i one wymagają jakichś środków na starcie. Mielibyśmy je, gdyby składki były w całości uregulowane. Jak wygląda to w praktyce zobaczycie Państwo w e-mailach, w których przedstawiliśmy aktualny stan finansowy. Istnieje jednak w statucie SAP niewykorzystana dotychczas droga do podwyższenia możliwości finansowych. Jest nią instytucja ?członka wspierającego?. Jeśli każdy z Państwa poszukałby wśród zaprzyjaźnionych klientów osoby czy instytucje, które zainteresowane naszym rynkiem, gotowe by były wejść do tego zacnego grona wpłynąłby na polepszenie sytuacji Stowarzyszenia. Z udziałem w nim wiązałyby się różne przywileje. W przypadku instytucji ich logo umieszczane by były przy różnych naszych przedsięwzięciach w materiałach informacyjnych, a także np. w tych biuletynach. Tytuł ?Instytucji wspierającej? mogłyby tez dostać te nasze placówki, które zadeklarowałyby stałe, nawet niewielkie, wsparcie finansowe. W przypadku osób, ?Członkowie wspierający? byliby zapraszani na nasze seminaria specjalistyczne, posiadaliby legitymację Członka Wspierającego SAP.
    Oczekuję na Państwa uwagi i udział w realizacji projektów. A z okazji zbliżających się Świat Wielkanocy w imieniu swoim i Zarządu przesyłam najserdeczniejsze życzenia.

Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2018 Listopad 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31