Biuletyn SAP nr 98 - 05.2008
    W dniu 17.04 odbyło się w Warszawie zebranie zarządu SAP poświęcone sprawom bieżącym. Ustalono, że Walne Zgromadzenie członków SAP odbędzie się 13 czerwca 2008 w Krakowie  w Ratuszu, Rynek Główny 1 w Krakowie, o godz. 11:30 (pierwszy termin) i 12:00 (drugi termin). Do tej pory zostanie wydany ogólnopolski ?Przewodnik po galeriach SAP?, w którym znajdą się wszystkie podmioty gospodarcze, których reprezentanci są aktualnie członkami SAP oraz wnieśli w formie dodatkowej składki opłatę stanowiącą udział w kosztach katalogu.

    Omówiono też sprawy finansowe i okazało się, że składki płacone są sumienniej niż w latach ubiegłych.
   Najwięcej czasu poświęcono na dyskusję nad projektem W. Niewiarowskiego dotyczącym ekspertów SAP. Zebrani uznali, że w obecnych warunkach realizacja projektu jest nierealna.
     Po burzliwej dyskusji zdecydowano się jednak podjąć pewne kroki w celu uzdrowienia rynku dzieł sztuki przez posunięcie naprzód sprawy ekspertów (uznano, że należy ich określać terminem ?konsultant?). Zebrani ustalili, że zostanie opracowana i rozesłana do wypełnienia ankieta, w której zawarte będą informacje dotyczące obecnie działających na tym polu osób. Następnie zostanie przygotowana lista na której znajda się konsultanci w wybranych specjalnościach, rekomendowani przez SAP. Przedstawiciele Krakowa i Łodzi przypomnieli, że taka lista była już kompletowana półtora roku temu, ale zaprzestano prac, bowiem nie było możliwe ustalenie jednoznacznych kryteriów, jakim te osoby powinny podlegać.
    Tym razem, również nie było to możliwe, dlatego uchwalono, że tryb powoływania na konsultanta będzie polegał na wytypowaniu go przez osobę należącą do SAP, następnie kandydatura będzie opiniowana przez dwóch innych członków SAP i zatwierdzana przez zarząd. Istnieje zatem nadzieja, że do Walnego Zgromadzenia przynajmniej zrąb takiej listy powstanie. Osoby znajdujące się na niej muszą mieć odpowiednie warunki do pracy, jednym z nich zaś jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W. Niewiarowski poinformował, że już w roku ubiegłym udało mu się wynegocjować z jedną z firm ubezpieczeniowych niewygórowane warunki, które ewentualnie byłyby do zaakceptowania przez konsultantów.
    Istotnym problemem jest obecnie stanowisko części muzealników, którzy tak interpretują kodeks etyki ICOM, że uważają, iż zabrania on osobom pracującym w muzeach opiniowania dzieł sztuki w ramach niezależnej działalności gospodarczej.
   Do rozstrzygnięcia tej sprawy niezbędna byłaby ekspertyza prawna, o której przygotowanie SAP powinno się zwrócić do prawników cieszących się niezbędnym autorytetem. Chcielibyśmy mieć nadzieje, że w wyniku tych wszystkich działań, koledzy z muzeów będą mogli na określonych przez prawników zasadach, mieć szansę dzielić się ich wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem marszandów i kolekcjonerów. Byłoby to niezbędne do ograniczenia istnienia ?szarej strefy? w sferze ekspertyz oraz skutecznie wyeliminowałoby z tego rynku osoby przypadkowe, które wykorzystując nieobecność prawdziwych autorytetów, wykonują nieudane często ekspertyzy, działając na szkodę zarówno marszandów, jak i ich klientów.Jerzy Huczkowski
Prezes SAP
 

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Październik 2018 Listopad 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31