Biuletyny


Biuletyn SAP nr 79 - 03/05.2006
    Uczestnicy Walnego Zgromadzenia CINOA, której to organizacji członkami są również wszyscy należący do naszego Stowarzyszenia, na swoim spotkaniu w Nowym Jorku w czerwcu ub.r. zajęli się sytuacją światowego rynku sztuki i antyków. Sytuacją, szczególnie w niektórych krajach europejskich, niepokojącą. Z opracowanych i przedstawionych na tym spotkaniu raportów, w tym i przygotowanego przez SAP, wynika, że od kilku lat odnotowujemy spadek obrotów na tym rynku. Jest on przede wszystkim spowodowany ogólną sytuacją ekonomiczną. Mimo że zaczyna się ona już poprawiać, to efektów takiego polepszenia na rynku sztuki będzie można oczekiwać dopiero po pewnym czasie.
    Spadek obrotów na naszym rynku jest też spowodowany wprowadzeniem w wielu krajach UE przepisów ograniczających swobodę handlu, a przez to przenoszących go często do tzw. ?szarej strefy?. Dotyczy to zwłaszcza niektórych przepisów regulujących przepływ towarów pomiędzy krajami UE. Przykładem szczególnie drastycznym są tu polskie przepisy określające zasady wywozu dzieł sztuki i antyków ważnych dla dziedzictwa narodowego. Głównie ze względu na bezsensowne zakwalifikowanie do tej kategorii dosłownie wszystkiego, a więc również obiektów na to określenie, w powszechnym przekonaniu społecznym, nie zasługujących. Na sytuację rynku wpływa też niekorzystnie wiele innych przepisów, które weszły w życie wraz z naszą akcesją do Unii. Niektóre z nich mają bardzo kontrowersyjny charakter - wielu naszych sąsiadów już się z nich wycofało. Droit de suite jest dobrym tego przykładem.
    Na wspomnianym nowojorskim spotkaniu CINOA podjęto program energicznych działań na rzecz obrony rynku europejskiego przed spadkiem obrotów, niekorzystnie wpływającym na budżet większości miast europejskich żyjących z turystów, wśród których osoby o zainteresowaniach kolekcjonerskich stanowią większość.

 
Biuletyn SAP nr 78 - 12.2005/01 i 02.2006
    Obchodzimy okrągły jubileusz 10-lecia GA. 15 grudnia 1995 r. znalazł się w sprzedaży jej numer ?0?, 15 marca 1996 r. kolejne wydanie opatrzone numerem 1, a w kwietniu nr 2-3. Piszę o nich w materiale dotyczącym jubileuszu Gazety. W biuletynie SAP natomiast, muszę poinformować Czytelników, że w kolejnej edycji (nr 4-5) z czerwca 1996 r. znalazł się mój list otwarty do Czytelników GA, w którym zawarty jest apel, cytuję: o powołanie na szczeblu ogólnopolskim jakiejś wspólnej organizacji antykwariuszy. Jest wiele spraw ważnych dla tego środowiska, do których załatwienia potrzebne jest wspólne działanie. Sądzimy, że nasza Gazeta mogłaby odegrać znaczącą rolę przy tworzeniu takiej organizacji.

 
Biuletyn SAP nr 77 - 10/11.2005
    W okresie przedwakacyjnym (pisałem o tym w poprzednim biuletynie) wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego ?w mocnych słowach?, aby w ciężkich dla rynku sztuki czasach Miasto Kraków udzieliło znaczącego wsparcia zarówno naszemu Stowarzyszeniu jak i wszystkim wywodzącym się z niego inicjatyw. Inicjatywy te mają charakter ogólnopolski, związane są jednak z Krakowem, w którym SAP i  Gazeta Antykwaryczna, nieformalny organ naszego Stowarzyszenia, mają swoją siedzibę. I które stanowią ważny element promocji Krakowa, biorąc też przecież udział w tym wielkim osiągnięciu naszego miasta, jakim było ściągnięcie tu w tym roku rekordowo wysokiej i wciąż wzrastającej liczby gości z kraju i ze świata, zostawiających tu swoje pieniądze, których poważna część zasila kasę miejską. Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Miasta była ogólnie bardzo pozytywna. Choć, co prawda, nie otrzymaliśmy konkretnego wsparcia, wskazano w niej drogi, poprzez które moglibyśmy się o nie ubiegać, apelując w tej sprawie do kolejnych jego agend. Co też czynimy.

 
Biuletyn SAP nr 76 - 7/9.2005
    W pierwszym dniu trwania 7. Ogólnopolskich Targów Antykwarycznych i Sztuki Współczesnej w Krakowie, 4 czerwca, odbyło się Walne Zebranie SAP. Ponieważ kilka tygodni wcześniej miały miejsce znane Państwu wydarzenia medialne związane z fałszywym obrazem F. Starowieyskiego Zjawa, jest rzeczą naturalną, że sprawy falsyfikatów zdominowały dyskusję. Przypomniane w niej zostały obowiązujące od kilku lat i przyjęte przez nas zasady, wedle których zobowiązaliśmy się, jako członkowie SAP (i CINOA), postępować w handlu dziełami sztuki i antykami. Nie powtórzę ich tutaj, ponieważ przytoczone są one w moim artykule (str. 66-67), podobnie jak podjęte postanowienie o przekazaniu do wyjaśnienia Sądowi Koleżeńskiemu i Komisji Etyki sprawy postawionego publicznie zarzutu pod adresem członka naszego Stowarzyszenia.

 
Biuletyn SAP nr 75 - 06/07.2005
Telegram z Nowego Jorku

    W dniach 12-14 maja uczestniczyłem w obradach Walnego Zgromadzenia CINOA (Confédération Internationale des Négociants en ?uvres d?Art) w Nowym Jorku. Był na nim omawiany raport o sytuacji na światowym rynku dzieł sztuki, jaki przedstawiły zrzeszone w niej organizacje marszandów. CINOA liczy aktualnie 5.000 marszandów z należących do niej 31 organizacji z 21 krajów, wśród których Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich (ok. 100 członków) nie jest wcale najmniejsze.
    Optymistyczne dane odnośnie do przełomu lat 2004 i 2005 pochodzą głównie z raportów dotyczących dwóch największych światowych potęg na tym rynku, tj. USA i Wielkiej Brytanii. Raport Stanów Zjednoczonych rejestruje zdecydowany wzrost obrotów na przełomie ostatniego i obecnego roku. Zaznaczyło się to najbardziej znacząco na pierwszych organizowanych w 2005 r. targach, gdzie wielu uczestników informowało o znakomitych sprzedażach wystawionych dzieł.

 
Biuletyn SAP nr 74 - 04.2005
    To już ostatnie wydanie biuletynu SAP przed 7. Ogólnopolskimi Targami Antykwarycznymi i Sztuki Współczesnej w Krakowie. Będzie to - jak zadecydowaliśmy w oparciu o wiele odpowiedzi zawartych w ankietach wypełnianych przez uczestników poprzednich Targów - tym razem impreza dwudniowa, o przedłużonych godzinach trwania. Obejmie ona dwa dni, które w ubiegłym roku miały największą frekwencję ? czyli sobotę i niedzielę 4 i 5 czerwca. Pierwszych rezerwacji stoisk targowych (a pierwsze mają najlepszą lokalizację) już dokonano. Zgłosiły się już m.in. DA Desa, DA Ostoya, DA Rempex oraz Galeria Artemis. Oczekujemy na następnych chętnych.

 
Biuletyn SAP nr 73 - 03.2005
    Marcowe rekordy mrozu nie zachęcają do uczestnictwa we wczesno majowych, jak ostatnio, Ogólnopolskich Krakowskich Targach Antykwarycznych i Sztuki Współczesnej. Ale my przewidzieliśmy, że zima może potrwać w Krakowie w tym roku do maja i Bunkier Sztuki zamówiliśmy na czerwiec!

 
Biuletyn SAP nr 72 - 01/02.2005
   Na ostatnim, a pierwszym w tym roku, styczniowym spotkaniu zarządu powstał twardy harmonogram bezwzględnej realizacji wielu zgłaszanych od dłuższego czasu przez członków naszego Stowarzyszenia wniosków i postulatów, gubiących się gdzieś w oceanie ogólnej niemożności, co prześladuje ostatnio polski rynek sztuki i antyków.

 
Biuletyn SAP nr 71 - 12.2004
    Gazeta grudniowa jest dobrą okazją do podsumowania wydarzeń mijającego roku, które wywierały wpływ na sytuację polskich marszandów oraz życie ich organizacji. Rok 2004 niósł dla nas wszystkich zarówno nowe nadzieje, jak i nowe wyzwania, czy wręcz zagrożenia. Przystępowaliśmy wszak 1 maja 2004 r. do UE, a ze znaczną częścią przepisów regulujących naszą działalność po wejściu do UE czekano na ostatnią chwilę. Tak dalece, że nawet w czasie Walnego Zgromadzenia SAP, zorganizowanego 14 maja w czasie krakowskich targów i poświęconych tym przepisom seminariów, wiele istotnych pytań (dotyczących podatku VAT) pozostało bez odpowiedzi. Prelegenci uspokajali nas, że pojawią się one bardzo szybko w postaci przepisów wykonawczych, klarownych i jednolicie interpretowanych. Ale tak się nie stało, skoro na kolejnym naszym spotkaniu, które odbyło się 3 grudnia w Warszawie w DA Rempex, dalej nie mieliśmy jednolicie obowiązującej wykładni dotyczącej VAT. Musieliśmy wystąpić do Ministerstwa Finansów z zarzutem: W jednym państwie nie mogą obowiązywać różne prawa. Czy w roku 2005, który jest już za pasem, otrzymamy odpowiedź na to pismo?

 
Biuletyn SAP nr 70 - 12.2004
Na rzecz przejrzystości polskiego rynku sztuki i antyków

    Wielokrotnie powraca w naszych dyskusjach temat takiego postępowania członków SAP w handlu sztuką, które powodowałoby, że znaczek SAP i CINOA umieszczany na ich placówkach przyciągałby klientów. Czyli postępowania zgodnego z kodeksem CINOA (Code of practice) - światowej organizacji zrzeszającej marszandów, której jesteśmy wszyscy członkami i to już od 1998 r. A fakt ten potwierdzony jest w wielkim roczniku CINOA, wydanym niedawno na lata 2004-2005, w którym w rozdziale Poland znajduje się lista wszystkich członków SAP, wraz z krótkim opisem ich antykwariatów i galerii, według stanu na koniec 2003 r., uzupełnianego na bieżąco na stronie www.cinoa.org.

 
Biuletyn SAP nr 69 - 10.2004
    Październik jest pierwszym miesiącem najważniejszego, bo jesiennego sezonu na rynku antykwarycznym, który w każdym kraju, także i w Polsce, charakteryzują zwiększone zainteresowanie tym rynkiem i zwiększona na nim ilość obrotów. Ta naturalna dla rynku tendencja zwyżkowa spotyka się w tym roku z odwrotną, u której źródeł leżą obawy kupujących. Są one potęgowane szeregiem artykułów prasowych, które z natury rzeczy, zgodnie z ?urodą? nie tylko przecież polskich mediów, zainteresowane są przedstawianiem złych stron rynku sztuki i potencjalnych niebezpieczeństw, na jakie mogą narazić się jego klienci. Apelujemy więc stale do polskich marszandów, zaś w przypadku członków SAP traktujemy to jako, związany z przynależnością do tej organizacji, obowiązek, by zrobili wszystko, żeby sytuacja na rynku sztuki mogła stać się dla jego klientów bardziej przejrzysta i czytelna. A więc ceny w salonach przedmiotów wystawionych do sprzedaży muszą być dostępne dla klientów, a notowania po niezbędnym do tego czasie przekazywane przez domy aukcyjne do publikacji wynikami sfinalizowanych już transakcji dotyczących wylicytowanych przedmiotów.

 
«PoczątekPoprzednia123456NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Listopad 2018 Grudzień 2018
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30