Aktualności


Protokół z Walnego Zgromadzenia SAP

SAP - logo

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich 

plik do pobrania

Zebranie odbyło się 20 maja 2014 roku w Krakowie w przewidzianym drugim terminie, to jest o godzinie 12:15 w biurze SAP przy ul. Miodowej 41/12.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich miało zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 30 członków SAP oraz zaproszeni goście.


Program Walnego Zgromadzenia SAP:
Miejsce zebrania: Kraków - siedziba SAP, ul. Miodowa 41/12 (I piętro)
Termin: 20 maja 2014 r., godz. 12:00 (pierwszy termin) oraz 12:15 (drugi termin)

12:15 - Otwarcie Zebrania przez panią Prezes i przedstawienie porządku obrad.
- Wybór prowadzącego Zebranie i zatwierdzenie porządku obrad przez zebranych.
- Sprawozdanie z działalności za rok 2013/2014 (referuje Prezes pani Zuzanna Migo-Rożek).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
- Omówienie stanu finansów SAP (referuje Sekretarz-Skarbnik pan Wojciech Niewiarowski).
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Wiesław Dyląg).
- Głosowanie dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu.
- Powitanie nowych członków SAP.
- Wykład: Możliwości uzyskania ofert ubezpieczeniowych na polskim rynku dla mienia o charakterze zabytkowym, dzieł sztuki, zbiorów antykwarycznych. Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowo zawartych ubezpieczeń. (referuje broker ubezpieczeniowy pani Anna Kurek).
- Dyskusja z przedstawicielami policji w sprawie procedur postępowania w przypadku zetknięcia się z falsyfikatami.
- Wolne wnioski.
14:30- Zamknięcie zebrania
14:30-15:00 – Catering

 
Walne Zgromadzenie SAP

SAP - logo

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich odbyło się 20 maja 2014 roku (wtorek) w Krakowie, w siedzibie SAP przy ul. Miodowej 41/12 (I piętro).
Pierwszy termin zebrania wyznaczony został na godz. 12:00, zaś drugi na godz. 12:15.

 


Poza standardowymi punktami obrad odbyły się:
- Wykład: Możliwości uzyskania ofert ubezpieczeniowych na polskim rynku dla mienia o charakterze zabytkowym, dzieł sztuki, zbiorów antykwarycznych. Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowo zawartych ubezpieczeń (referuje broker ubezpieczeniowy pani Anna Kurek).
- oraz dyskusja z przedstawicielami policji w sprawie procedur postępowania w przypadku zetknięcia się z falsyfikatami.

 


 

logo CINOA

Ponadto informujemy, że Walne Zgromadzenie CINOA odbędzie się w tym roku w Londynie w dniach 26-28 czerwca. Przypominamy, że każdy członek SAP ma prawo w nim uczestniczyć. Szczegóły odnośnie rejestracji uczestnictwa w tym wydarzeniu rozsyłane były e-mailowo m.in. przez sekretariat SAP.

  
Rynek sztuki w 2013 roku - raport Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

Rynek sztuki w Polsce w 2013- Raport SAP - plik do pobrania

          LOGO_SAP-11

 

Światowy rynek sztuki w 2013 roku
    Specjalizująca się w monitorowaniu sprzedaży aukcyjnej francuska firma Artprice.com opublikowała raport za zeszły rok zaczynając go od stwierdzenia, że był to najlepszy rok, jaki zanotowano na aukcjach w historii rynku sztuki. Istotnie, okazało się, ze sprzedaż w obszarze obserwowanym przez Artprice.com wyniosła 12 mld dolarów, czyli o 13% więcej niż w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę, że analizowane dane stanowią ok. 50% sprzedaży aukcyjnych oraz, że galerie generują przychód mniej więcej na poziomie otrzymywanego przez domy aukcyjne, co sugeruje Clare McAndrew w opracowaniu dla CINOA – „The Role of Art & Antique Dealers An Added Value”, na świecie sprzedano w 2013 roku dzieł sztuki za ok. 50 mld dolarów.
   Dane pochodzące ze sprzedaży publicznych, spływające do Artprice.com, ukazują, że w dalszym ciągu prym w handlu dziełami sztuki wiodą Chiny (4,1 mld $, 34,6% światowego rynku), które zanotowały wzrost sprzedaży o 21% do roku poprzedniego. Straty nadrabiają USA (4 mld $, 33% rynku) ze wzrostem 20%. Na trzecim miejscu uplasowała się Wielka Brytania (2,1 mld $, 17,3% rynku), następnie są Francja (549 mln $, 4,5% rynku) i Niemcy (207 mln $, 1,7% rynku). W przeliczeniu na dolary, polski rynek aukcji publicznych z obrotem ok.50 mln zł zmniejszył swój udział w rynku światowym z 0,2% do poziomu 0,14%.
   Analizując sprzedaż pod względem podstawowych kategorii: obrazy i rysunki stanowiły 72% przychodów rynku, rzeźby z obrotem 913 mln $ - 8%, grafiki 260 mln $ - 2.2% i fotografia artystyczna 153 mln $ - 1,2%.

 
Relacja ze spotkania Zarządu SAP w MKiDN

SAP - logoSprawozdanie ze spotkania Zarządu SAP z minister Małgorzatą Omilanowską
w dniu 11 grudnia 2013 r.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na zaproszenie pani minister Omilanowskiej.

Uczestniczyli z Zarządu SAP:
Prezes Zuzanna Migo-Rożek
Wiceprezes Janina Górka-Czarnecka
Wiceprezes Leszek Wąs
Sekretarz Wojciech Niewiarowski
Adam Chełstowski
Konrad Szukalski.

Ponadto obecni byli:
Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Jacek Miler
Naczelnik Wydziału ds. Strat Wojennych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Elżbieta Rogowska
Naczelnik Wydziału ds. Konserwatorskich Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN Zbigniew Maj
Kierownik Działu Analiz Kryminalnych NIMOZ Monika Barwik.

 
Porozumienie pomiędzy SAP a MKiDN

Porozumienie z ministrem 111

 Informujemy, że SAP jest już po podpisaniu porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze strony SAP dokument podpisała pani Prezes Zuzanna Migo-Rożek, zaś ze strony MKiDN pan Minister Bogdan Zdrojewski.

   Dokument – porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji na temat polskich strat wojennych pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Stowarzyszeniem Antykwariuszy Polskich.

     Polska w wyniku działań II wojny światowej w sposób szczególny ucierpiała w skutek grabieży dóbr kultury. Straty liczone są w tysiącach przedmiotów, których los nadal jest nieznany. Wiele z tych przedmiotów na przestrzeni lat zostało odnalezionych zarówno w kraju jak i za granicą. Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało dokument, którego nadrzędnym celem jest doprowadzenie do posiadania pełnej wiedzy o tych przedmiotach zarówno przez środowisko zawodowo zajmujące się obrotem dziełami sztuki jak i przez odpowiedni departament ministerstwa. Wymiana informacji, jej łatwość i szybkość pozyskania jest kluczowym elementem do bardziej skutecznego poszukiwania utraconych dzieł sztuki.
     Polskie dziedzictwo kulturowe wymaga szczególnej troski. SAP od dawna stara się współpracować z wieloma instytucjami (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Policja, Służba Celna), których nadrzędnym celem jest ochrona polskiego dziedzictwa. Propagujemy i wymagamy od naszych członków najwyższych standardów etycznych jakie powinny w naszej profesji być stosowane.
    Tworzenie płaszczyzn do tego, aby środowisko antykwariuszy było pomocne dla instytucji państwa w odnajdywaniu utraconych dóbr kultury jest bardzo istotne.
    Zatem podpisanie porozumienia pomiędzy SAP i MKiDN stwarza dużą szansę, aby przedmioty polskiego dziedzictwa kulturowego z powrotem wracały do polskich zbiorów, do polskich muzeów.

 

Zarząd Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

Porozumienie z ministrem 111

Porozumienie z ministrem 2 1

 
11. Warszawskie Targi Sztuki - publikacje książkowe od MKiDN dla wszystkich członków SAP

Malarstwo polskie-okladkaSzanowni Państwo,
poza planowanym na godz 15:30 (11.10.2013 na 11. Targach Warszawskich) podpisaniem oficjalnego porozumienia pomiędzy SAP a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o godz 17:00, na terenie targów odbędzie się także promocja książki oraz spotkanie autorskie dotyczące nowej publikacji MKiDN dotyczącej strat wojennych pt. Straty wojenne. Malarstwo polskie. Tom II, autorstwa Anny Tyczyńskiej o Krystyny Znojewskiej.
Przy okazji promocji książki, wszyscy członkowie SAP otrzymają po darmowym egzemplarzu publikacji od Ministerstwa. Jeśli ktoś nie będzie obecny pierwszego dnia targów, książki będą do odebrania na terenie targów przez kolejne dwa dni przy recepcji. Pozostałe, nieodebrane egzemplarze będą przekazane przez Ministerstwo do sekretariatu SAP (będą do odbioru w siedzibie SAP lub wysyłane na prośbę pocztą).

Z poważaniem


Zuzanna Migo-Rożek

Prezes SAP

 
Podpisanie porozumienia pomiędzy SAP i MKiDN - 11. Warszawskie Targi Sztuki

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję i zapraszam na wydarzenie, które będzie miało miejsce podczas otwarcia 11. Warszawskich Targów Sztuki. Podpiszemy bowiem porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Poniżej informacje na powyższy temat.

   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich w dniu 11 października 2013 roku o godz. 15:30 podczas otwarcia 11. Warszawskich Targów Sztuki podpiszą porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji na temat polskich strat wojennych.
    W czasie II wojny światowej Polska utraciła dziesiątki tysięcy dóbr kultury, których los pozostaje nieznany. Niektóre z poszukiwanych zabytków na przestrzeni lat zostało odnalezionych w kraju, jak i za granicą. Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało dokument, którego głównym celem jest usprawnienie komunikacji pomiędzy środowiskiem zawodowo zajmującym się obrotem działami sztuki i odpowiednim departamentem ministerstwa. W przekonaniu sygnatariuszy wzajemne informowanie się o dobrach kultury, które mogą stanowić polskie straty wojenne jest niezbędne do skuteczniejszego poszukiwania i odzyskiwania utraconych dzieł sztuki.
   Ministerstwo Kultury od 1992 roku gromadzi dane na temat strat wojennych z terenów Polski w granicach po 1945 r. oraz podejmuje działania mające na celu ich odzyskanie. Prowadzony przez Ministerstwo rejestr ruchomych dóbr kultury obejmuje blisko 63 00 rekordów. Informacje o utraconych dziełach sztuki publikowane są w serii wydawniczej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Straty Kultury Polskiej oraz serwisie internetowym Ministerstwa kolekcje.mkidn.gov.pl. W ostatnich latach dzięki staraniom resortu oraz dokumentacji zgromadzonej w MKiDN do kraju powróciło kilkadziesiąt cennych obiektów.

   Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich działa od 1997 r. Zrzesza osoby fizyczne uczestniczące w działalności gospodarczej, naukowej, popularyzatorskiej w zakresie handlu dziełami sztuki oraz przedmiotami kultury materialnej. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań by rozwijać współpracę z instytucjami, których nadrzędnym celem jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. W związku z tym propaguje i wymaga od swoich członków najwyższych standardów etycznych jakie w tej profesji winny być stosowane.

   Podpisanie porozumienia pomiędzy SAP i MKiDN stwarza dodatkową szansę, aby przedmioty polskiego dziedzictwa kulturowego z powrotem wracały do polskich zbiorów, do polskich muzeów.

    

Zapraszam

Zuzanna Migo-Rożek

Prezes SAP

 
11. Warszawskie Targi Sztuki - 11-13.10.2013 - pod patronatem SAP

logo WTSW dniach 11 – 13 października w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego
w Warszawie po raz jedenasty odbędą się Warszawskie Targi Sztuki.

Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich jest oficjalnym patronem targów.

 

 

  Będzie to niezwykła okazja, dla kolekcjonerów, inwestorów i koneserów sztuki, na wzbogacenie zbiorów oraz kontakt z pięknem najwyższej próby. 

   Targi umożliwiają również bezpośredni kontakt z przedstawicielami galerii, antykwariatów i domów aukcyjnych.
Podczas trzech dni zaprezentują oni najcenniejsze i najbardziej godne uwagi przedmioty ze swych zbiorów. Obok klasycznych obrazów, rzeźb i mebli, znajdzie się podczas Targów także miejsce na sztukę współczesną, fotografię oraz rzemiosło artystyczne.

   Warszawskie Targi Sztuki mają niezaprzeczalną wartość promocyjną i edukacyjną. Umożliwiają bowiem zwiedzającym, w jednym miejscu i czasie, podziwianie prawdziwych rarytasów z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby czy porcelany, a także pozwalają na dokładne przyjrzenie się obiektom. Dzięki licznym wystawcom i zwiedzającym Warszawskie Targi Sztuki stały się istotną imprezą na kulturalnej mapie nie tylko stolicy, ale też kraju. Promują one Warszawę równie skutecznie, jak Art Paris – Paryż czy Viennafair – Wiedeń.

   Organizatorem Targów jest firma Rempex. Są one jedyną imprezą w Polsce, która wychodzi naprzeciw potrzebie organizacji spotkań, integrujących środowisko artystów, marszandów i kolekcjonerów.
Więcej o targach na www.warszawskietargisztuki.pl 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich w dniu 11 października 2013 roku o godz. 15:30 podczas otwarcia 11. Warszawskich Targów Sztuki podpiszą dokument – porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji na temat polskich strat wojennych.

 

Natomiast o godz. 17:00 odbędzie się na terenie targów promocja książki i spotkanie autorskie dotyczące najnowszej publikacji MKiDN Straty wojenne. Malarstwo polskie. Tom II, Anna Tyczyńska, Krystyna Znojewska. Dla wszystkich członków SAP przewidziane są darmowe egzemplarze.

 

 

 

 

 
Rynek sztuki w 2012 roku - raport Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

SAP - logo

Rynek sztuki w 2012 roku
- raport Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich - plik do pobrania

 

  Sytuacja na światowym rynku sztuki

   Zeszłoroczny raport SAP, omawiający sytuację na rynku sztuki w 2011 roku,  kończył się stwierdzeniem autorów sugerującym możliwość pojawienia się w roku 2012 zjawiska świadomego inwestowania nadwyżek, wypracowanych przez budującą się w Polsce klasę średnią, w dzieła sztuki (www.antykwariusze.pl). Czy prognoza była słuszna? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym raporcie, który podsumowuje sprzedaże aukcyjne na światowym rynku sztuki, ze szczególnym uwypukleniem tego, co zdarzyło się w naszym kraju.

 
Raport z badań "Rynek sztuki. Sztuka rynku" 2013 r.

Deliotte

Zachęcamy do lektury raportu „Rynek sztuki, sztuka rynku" przygotowanego przez firmę Deloitte.

Został on opracowany przy pomocy SAP oraz na podstawie ankiet wypełnionych także przez członków naszego Stowarzyszenia.

Raport dostępny jest pod linkiem - http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Art&Banking_PL.pdf

 

 
Targi Sztuki Kraków ARTEXPO 10-12 maja 2013 r.

kae-logo

 

Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich, jako patron wydarzenia, serdecznie zaprasza na Targi Kraków ARTEXPO, które odbędą się w dniach od 10 do 12 maja 2013 roku w podkrakowskim Dworze w Tomaszowicach.
Niewątpliwie atutem uatrakcyjniającym imprezę jesyt niezwykle malownicze i urokliwe miejsce targów - klimatyczny dwór i otaczający go XIX-wieczny park.
Zachęcamy do uczestnictwa w targach, zarówno w postaci wystawców, jak i odwiedzających.
Wejście na teren Targów dla odwiedzających jest BEZPŁATNE.

 

Informacje o Targach Kraków ARTEXPO - plik do pobrania
Szczegóły na stronie: krakowartexpo.pl

Poniżej prezentujemy program targów (plik do pobrania):

 

 
«PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bezpłatny newsletter

Chcesz otrzymywać informacje związane z naszym stowarzyszeniem?

Ankieta

Czy jesteś za swobodnym wywozem dzieł sztuki z Polski?

Kalendarz

Kwiecień 2021 Maj 2021
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30